Grafiki ewoluowały i różniły się od siebie a wszystko to dzięki rozwojowi nowych technik. Współczesne murale zaczynają zataczać coraz szersze kręgi. Najczęściej widujemy je na ścianach biurowców czy osiedli mieszkaniowych, dodając im w ten sposób artystycznej elegancji. Dziś murale pełnią liczne role, od uczczenia historycznych wydarzeń, miejsc i osób oraz szerzenia idei politycznych i społecznych po funkcje czysto użytkowe – poprawę estetyki i nadanie charakteru danemu miejscu.
Nastąpiło także ponowne odkrycie malowideł ściennych przez branżę reklamową. Jest to po części reakcja na rosnącą popularność murali, jak i efekt zaostrzonych przepisów prawnych dotyczących reklamy w przestrzeni publicznej.