Prasa to powszechnie dostępny i bardzo popularny środek przekazywania informacji. Jest również najstarszym obok plakatu medium reklamowym. Możemy ją podzielić na prasę codzienną, czyli wszelkiego rodzaju gazety i dzienniki oraz czasopisma (magazyny). Poszczególne pozycje prasowe trafiają do określonych grup czytelniczych, przez co przedsiębiorstwo ma możliwość kierowania przekazu tylko do grup potencjalnie zainteresowanych oferowanymi przez nie produktami. Zaletą reklamy w prasie, zwłaszcza z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa jest jej relatywnie niski koszt. Podobnie jak prasa codzienna również czasopisma są bardzo interesującym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych trudniących się wytwarzaniem specjalistycznych towarów lub usług, na które nie ma wystarczająco dużej liczby nabywców na rynku lokalnym. W momencie gdy potencjalni nabywcy rozproszeni są na dużym obszarze (np. na terenie całego kraju), przedsiębiorstwo powinno przyjrzeć się możliwości umieszczania reklam w czasopismach branżowych i prasie fachowej. Charakteryzuje się ona wysoką selektywnością geograficzną i demograficzną oraz dużą wiarygodnością i prestiżem w oczach czytelnika.