Medium reklamowe jakim jest radio, z natury rzeczy oddziałuje wyłącznie na zmysł słuchu. Daje tym samym możliwość jedynie opowiadania o produkcie i jego zaletach, bez jego pokazania. Podawane na antenie ogłoszenia docierają do osób załatwiających sprawy w urzędach, czekających u lekarza, słuchających radia w samochodach czy też w miejscach pracy. Jej zaletą z pewnością jest fakt, iż reklamę łatwiej wysłuchać niż przeczytać, a równocześnie może ona odsyłać do reklam drukowanych czy tez stron internetowych, na których podane zostaną szczegółowe, bardziej obszerne informacje. Zaletą jest także prostota, łatwość i szybkość przygotowywania haseł oraz niewygórowane koszty produkcji i emisji. Reklama radiowa ze względu na swą specyfikę powinna być łączona z reklamą w innych mediach.